Ground Pork. Great addition to pastas, stirfry's, etc. 

Ground Pork (Pork Burger)- 1 lb.

$6.00Price

    (229) 263-9074

    2538 Dixie Rd. Dixie, GA 31629

    ©2018 BY THOMPSON FARMS