Smokehouse Santa

$33.00Price
Sausage Spice Option

Two packs of smoked bacon 

Two packs of smoked sausage links (mild, medium or hot)

    (229) 263-9074

    2538 Dixie Rd. Dixie, GA 31629

    ©2018 BY THOMPSON FARMS